Czym są pożyczki pomostowe?

Pożyczki pomostowe to krótkoterminowe wsparcie finansowe dla firm. Okres wsparcia najczęściej nie wynosi więcej niż 12 miesięcy. Taka forma wsparcia finansowego jest wykorzystywana głównie w przypadku, gdy dane przedsiębiorstwo spodziewa się przypływu znacznych środków pieniężnych w najbliższym czasie. W ten sposób może zabezpieczyć swoją płynność finansową aż do chwili, gdy otrzyma wspomniane środki.

Kiedy stosuje się pożyczki pomostowe?

Pieniądze pochodzące z pożyczki pomostowej najczęściej wykorzystywane są na pokrycie wydatków związanych np. z koniecznością wniesienie wkładu własnego przy staraniu się o wysoki kredyt w banku. Przedsiębiorca może także skorzystać z tego rozwiązania w sytuacji, gdy wnioskuje o otrzymanie środków z funduszy Unii Europejskiej, ale niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wkładu finansowego. Pożyczka pomostowa może okazać się niezwykle pomocna w takiej sytuacji.

Mogą skorzystać z nich również deweloperzy potrzebujący środków na dokończenie inwestycji, która szybko zostanie sprzedana, a także firmy produkcyjne, które czekają na płatność od klientów. Środki z pożyczki pomostowej pozwolą zachować płynność finansową niezbędną np. do wypłaty wynagrodzeń.

Jakie zalety płyną z pożyczki pomostowej?

Pożyczki pomostowe są najczęściej zdecydowanie wyżej oprocentowane niż kredyty bankowe i pozabankowe. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że jest to zobowiązanie krótkoterminowe, dlatego nie obciąża ono zbytnio budżetu firmy. Daje możliwość osiągnięcia długofalowych celów, które wpłyną korzystnie na kondycję całej firmy. Wszystkie te korzyści sprawiają, że tego rodzaju pożyczka jest świetnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje firmy.

Pożyczka pomostowa udzielana firmie jest także bezpieczna dla pożyczkodawcy. Jest bowiem ona zaciągana w konkretnym celu, dlatego daje to gwarancję, że będzie spłacona w terminie. Przed jej udzieleniem weryfikowane są wszystkie niezbędne dokumenty, umowy oraz kontrakty, które mają ocenić wypłacalność danego przedsiębiorcy. 

Możesz również polubić